Porady

Postępowanie w przypadku śmierci bliskiego

W tym dziale znajdą Państwo porady dotyczące postępowania w przypadku śmierci bliskiego, na wypadek następujących okoliczności:

Zasiłek pogrzebowy

Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługuje członkowi rodziny zmarłego ponoszącemu koszty pogrzebu w wysokości 4.000 zł.

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne do załatwienia formalności pogrzebowych:

  • karta zgonu
  • akt zgonu
  • dowód osobisty zmarłego
  •   legitymacja emeryta/rencisty lub numer świadczenia - jeśli zmarły posiadał świadczenie
  •   w przypadku gdy zmarły pracował - zaświadczenie o zatrudnieniu z informacją, że w dniu zgonu podlegał ubezpieczeniom emerytalno - rentowym
  •   akt urodzenia lub akt ślubu osoby zlecającej pochówek (dziecko lub rodzeństwo zmarłego) celem potwierdzenia pokrewieństwa

Więcej  informacji odnośnie wszelkich spraw związanych z pogrzebem, udzielą Państwu pracownicy Komunalnego Zakładu Pogrzebowego telefonicznie lub w czasie kontaktu osobistego.