Pogrzeby świeckie

Organizacja pogrzebu świeckiego

Komunalny Zakład Pogrzebowy w Koszalinie zajmuje się przygotowaniem i realizacją ceremonii pogrzebowej dla ateistów i agnostyków. Osoby niewyznające konkretnych religii też zasługują na godne pożegnanie. W przypadku pogrzebu świeckiego prowadzania podejmuje się mistrz ceremonii. Osoba ta wygłosi specjalną mowę napisaną indywidualnie dla zmarłego. Ma ona na celu wspominanie zmarłego, jego zasług oraz głoszenie dobrego imienia osoby żegnanej.. Mistrz ceremonii zagwarantuje, że każdy pogrzeb będzie wyróżniał się atmosferą należytej powagi.

Pogrzeby świeckie mają to do siebie, że nie posiadają ustalonego przebiegu. O ich ostatecznym wyglądzie decyduje rodzina chowanej osoby.

pogrzeby swieckie

Pogrzeb świecki może mieć następujący przebieg:

  • Na początku ceremonii żałobnicy zostają przywitani przez mistrza ceremonii. Później następuje minuta ciszy w celu złożenia hołdu zmarłej osobie.
  • Mistrz ceremonii wygłasza mowę pogrzebową.
  • Kiedy skończy, do głosu dochodzą muzycy, którzy wykonują koncert okolicznościowy. Może to być także odtworzenie nagrania.
  • Kiedy koncert dobiegnie końca, trumna lub urna zostaje zawieziona na miejsce, w którym ma spocząć.
  • Jeszcze przed złożeniem trumny lub urny, rodzina może wygłosić ostatnią mowę.
  • Na sam koniec trumna lub urna zostaje umieszczona w przygotowanym grobie, a goście składają kwiaty.
  • W razie indywidualnych życzeń rodziny, przebieg tej ceremonii może się różnić

Pogrzeb świecki jest godny tak jak religijny

Podczas pogrzebu świeckiego szczególnie ważnym momentem jest chwila, w której mistrz ceremonii wygłasza mowę pochwalną dla zmarłej osoby. Jest to także ważne dla rodziny zmarłego. Pozwala to zapisać w pamięci pozytywny wizerunek bliskiej osoby. Mowa pogrzebowa może mieć różnorodny charakter. Zależy to w dużej mierze od osoby mistrza ceremonii.