Zgon w szpitalu

Jak postępować w przypadku śmierci w szpitalu

Gdy zgon nastąpił w szpitalu:

  • jeśli przyczyna śmierci jest znana, na oddziale, na którym nastąpił zgon należy podpisać dokument odstępujący od sekcji zwłok
  • ze szpitala należy odebrać kartę zgonu, dowód osobisty zmarłego
  • sporządzić akty zgonu w USC lub zlecić te czynności zakładowi pogrzebowemu.

Aby sporządzić akt zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego należy zabrać dowód osobisty zmarłego i sporządzoną przez lekarza kartę zgonu.

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne do załatwienia formalności pogrzebowych:

  • karta zgonu
  • akt zgonu
  • dowód osobisty zmarłego
  •   legitymacja emeryta/rencisty lub numer świadczenia - jeśli zmarły posiadał świadczenie
  •   w przypadku gdy zmarły pracował - zaświadczenie o zatrudnieniu z informacją, że w dniu zgonu podlegał ubezpieczeniom emerytalno - rentowym
  •   akt urodzenia lub akt ślubu osoby zlecającej pochówek (dziecko lub rodzeństwo zmarłego) celem potwierdzenia pokrewieństwa

Pełen zakres informacji dotyczących wszelkich spraw związanych z pochówkiem, otrzymają Państwo podczas osobistego bądź telefonicznego kontaktu z pracownikiem Komunalnego Zakładu Pogrzebowego.