Przechowywanie ciała

Przechowywanie zwłok w chłodni

W chwili obecnej bardzo duża liczba zgonów ma miejsce w szpitalach, hospicjach albo domach opieki społecznej, ale zdarzają się też przypadki ze śmierć następuje w domu rodzinnym. W związku z tym Komunalny Zakład Pogrzebowy w Koszalinie w ramach całodobowego pogotowia pogrzebowego oferuje swoim Klientom taką usługę jak całodobowa eksportacja ciała wraz z przechowywaniem zwłok. Polega ona na odbiorze ciała zmarłego ze wskazanego przez rodzinę miejsca (np. dom rodzinny, czy też dom opieki gdzie zmarły przebywał) i transporcie zwłok do chłodni naszego zakładu pogrzebowego, gdzie są przechowywane aż do czasu uroczystości pogrzebowej.

Przechowywaniem zwłok nazywamy proces utrzymania ciała w nienagannych stanie, od czasu zgonu do aż momentu rozpoczęcia ceremonii pogrzebowej. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 23 marca 2011 roku ciało jest przechowywane w temperaturze nie wyższej niż 4 stopnie Celsjusza, co zapewnia zahamowanie postępu rozkładu ciała i rozwoju bakterii gnilnych.

przechowywanie ciala

Bezpieczne i zgodne z przepisami przechowywanie ciał

Komunalny Zakład Pogrzebowy w Koszalinie posiada profesjonalne urządzenia - chłodnie do bezpiecznego i zgodnego z przepisami przechowywania ciał oraz trumien ze zwłokami. Nasze chłodnie wykonane są z najwyższej jakości stali nierdzewnej, gwarantującej długie użytkowanie i spełniają wszelkie normy dotyczące przechowywania zwłok obowiązujące na terenie Polski i Unii Europejskiej.