Ekshumacje

Przeniesienie szczątków i ponowne pochowanie

Oferujemy usługę przeprowadzania ekshumacji szczątków osoby zmarłej. Może ona zostać wykonana na życzenie rodziny lub innych powodów. Polega to na wyjęciu szczątków z miejsca gdzie zostały wcześniej pochowane oraz przeniesieniu ich i ponownym pochowaniu.

Ekshumacje przeprowadzić można tylko w określonym terminie. Mianowicie od 16 października do 15 kwietnia. Jeżeli zajdzie potrzeba, to można starać się o ekshumację także i w innym terminie, pod warunkiem uzyskania zgody od Inspektoratu Sanitarnego. Tylko wykonana z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów ekshumacja jest legalna.

ekshumacje02

Zasady określające przebieg ekshumacji:

  • Pierwszą czynnością, którą należy wykonać je wskazanie miejsca, w którym spoczywa zmarła osoba, oraz wskazać miejsce do którego szczątki mają zostać przeniesione. Wszystkich informacji należy zasięgnąć w administracji cmentarza.
  • Następnie konieczne jest powiadomienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Rodzina dostarcza wniosek, następnie czeka się na wydanie pozwolenia.
  • Teraz trzeba udać się do zakładu pogrzebowego, który ma się podjąć przeprowadzenia ekshumacji.
  • Kiedy posiadamy już te pozwolenia, można udać się do zarządcy cmentarza, z którego zostaną zabrane szczątki. Po dostarczeniu zgody i ustaleniu terminu, odbieramy kartę zgonu zmarłego.
  • Kolejnym krokiem jest poinformowanie docelowego cmentarza o terminie, wraz z dostarczeniem karty zgonu.
  • Wykonamy ekshumację prawidłowo

    Aby ekshumacja przebiegła zgodnie z zaleceniami wymagany jest specjalistyczny sprzęt. Jego specyfika zależy od czasu jaki upłynął od momentu pochowania ciała. Przeniesienia szczątek mogą podejmować się jedynie profesjonalni pracownicy domów pogrzebowych i tylko z zachowaniem odpowiednich przepisów.